Gezocht: Jeugd coördinator(en) voor SV Sibbe en SJO Krijtland

Beste ouders van SJO krijtland spelers uit Sibbe,

Aan het eind van dit voorjaars seizoen 2021  beëindig ik mijn taken als jeugd coördinator van SV Sibbe en SJO Krijtland.

Vanaf  2013 ben ik trainer geweest en vanaf 2017 met veel plezier jeugd coördinator. Dit heb ik bij jeugdcommissie en trainers al bekend gemaakt in de afgelopen herfst, maar hier is geen opvolger gevonden.

Wat belangrijk is als jeugd coördinator

De samenwerking met RKVVM en uiteindelijk SJO Krijtland heb ik altijd toegejuicht en omarmd. Ik ben zelf getogen in Margraten en gevoetbald bij RKVVM. Jeugdvoetbal in Sibbe vind ik tot vandaag de dag belangrijk om 2 redenen:

 1. Ik ben er trots op dat we nog steeds met een relatief goede vertegenwoordiging jeugdspelers, maar ook leiders uit Sibbe deel uitmaken van de 26 SJO krijtland teams en zie het als mijn hoofdtaak om voetbal plezier te creëren en te behouden voor deze groep kinderen uit ons dorp. 
 2. Wij hebben een prachtig voetbalcomplex in Sibbe en wil binnen SJO Krijtland dit op de kaart houden door er trainingen en wedstrijden te laten plaatsvinden.

Om de rol van jeugd coördinator goed in te vullen is het belangrijk dat je de juiste balans vindt tussen de belangen van SV Sibbe en de belangen van SJO Krijtland.

Als jeugd coördinator ben je automatisch bestuurslid van SV Sibbe. Het huidig bestuur van Sibbe  wordt ook gekenmerkt door vrijwilligers met hart en passie om het voetbal zo leuk mogelijk te maken op SV Sibbe. Zij spreken zich regelmatig positief uit over het jeugdvoetbal.  We vergaderen 1x per maand en jeugd is een vast agenda punt op de agenda. Elk bestuurslid is beschikbaar om ook op zaterdag bij thuiswedstrijden een hand te helpen en zorgen ervoor dat spelers en ouders goed ontvangen worden.

SJO Krijtland is een gezonde jeugdafdeling met stevige fundamenten en klaar voor de toekomst. Ik werk samen met enthousiaste vrijwilligers die veel energie en vrije tijd in het geregel achter de schermen steken.  Veel zaken zijn goed geregeld. Vrijwilligers en leiders vinden is een algemeen probleem. Daarom zijn we dan ook blij met elke ouder die in welke hoedanigheid dan ook iets wil doen.

Takenpakket Jeugd coördinator

Als ik een takenpakket moet omschrijven dan zou dit het volgende zijn:

 • Je vertegenwoordigt de belangen van SV Sibbe jeugdspelers binnen SJO Krijtland:
  • Je bewaakt de team samenstellingen/indelingen van jeugdspelers uit Sibbe: Voetbalplezier: Dit betekent plezier in het voetbalspel en plezier in het team;
 • Je vertegenwoordigt de belangen en uitgangspunten van beleidsplan SJO Krijtland:
  • Moedig samensmelting/samenwerking tussen de 3 dorpen aan;
 • Je neemt 1 x per maand deel aan vergaderingen SV Sibbe:
  • Je brengt bestuur op de hoogte van jeugdontwikkelingen en bent de brug tussen SV Sibbe en SJO Krijtland;
  • Je wordt toegevoegd aan de whatsapp groep van Bestuur SV Sibbe;
 • Je neemt 1 x per 6 weken deel aan SJO Krijtland vergaderingen;
  • Je brengt bestuur op de hoogte van jeugdontwikkelingen en bent de brug tussen SV Sibbe en SJO Krijtland en volgt op indien er acties zijn.
  • Je wordt toegevoegd aan de whatsapp groep van JC SJO Krijtland;
 • Je coördineert en regelt thuiswedstrijden in Sibbe elk seizoen:
  • Je stemt met wedstrijdsecretaris SJO Krijtland af welke thuiswedstrijden in Sibbe gespeeld worden in een seizoen;
  • Je regelt vrijwilligers voor elke thuiswedstrijd en regelt met bestuur SV Sibbe dat alle faciliteiten op SV Sibbe geregeld zijn;
 • Je zorgt voor aanmelding en afmeldingen van jeugdleden;
  • Leden Administratie in Sportlink;
  • Spelregelbewijs voor JO17/JO19 spelers;
  • Bruikleen/materiaal inname SJO Krijtland spullen
 • Aanspreekpunt voor SV Sibbe spelers, leiders en ouders; (+ nieuw vanaf komend seizoen: je vertegenwoordigt een of meerdere SJO krijtland leeftijdsgroepen -Bijv. JO10-11-12)
  • Bij vragen, problemen, uitleg.

Het laatste punt wil ik kort toelichten – Dit is een belangrijk element van de rol. Elke vraag, klacht, opmerking of uitleg moet serieus genomen worden. Neem je tijd om het verhaal aan te horen en zoek samen met ouders en jeugdcommissie leden naar passende oplossingen. Doel is en blijft voetbalplezier. Deze persoonlijke benadering en aandacht wordt gewaardeerd door spelers, ouders en leiders waardoor spelplezier vaak weer terugkomt indien dit verminderd of verdwenen was.

Het leuke aan de rol is dat je er veel energie uithaalt als je op zaterdag ochtend de kinderen over de velden van SV Sibbe ziet voetballen.

Mijn vraag voor jullie

Drie zaken die ik wil aanstippen:

 1. Ideaal scenario is dat één iemand zich meldt om taken over te nemen van mij. Houd er rekening mee dat je gemiddeld 4 tot 8 uur per week hier tijd aan besteed.
 2. Het jeugd coördinatorschap kan verdeeld worden over meerdere personen.  Er gaat veel tijd “achter de schermen” en in de avonden zitten zonder dat je op het veld staat. Een gecombineerd jeugd coördinatorschap en goede afspraken onderling maakt het werk combineerbaar met bijv. een andere ouder leuker.
 3. Jeugd coördinatorschap vanuit SV Sibbe is een goede garantie om jeugdvoetbal bij SV Sibbe te behouden.  Indien deze rol niet meer wordt ingevuld zal het jeugdvoetbal in gevaar komen en dat we spelende jeugdleden laten overschrijven van Sibbe naar RKVVM of Gulpen. Ook het gebruik maken van het complex en de faciliteiten in Sibbe zal minder of niet ingezet worden indien er geen coördinatie is vanuit Sibbe.

Denk er serieus over na met inachtneming van 3 bovenstaande punten.  Laat me voor eind januari weten of er vanuit jullie kant interesse is.  Ik hoop dat een of meerderen van jullie bereid zijn dit over te nemen.  Dan kan ik in het voorseizoen uitleg en overdracht van taken gaan doen en al zaken uitleggen en evt. vragen beantwoorden.

Groeten, Cyriel van Laar